Arengut toetab EAS

Perioodil 04. jaanuar 2010 kuni 04. märts 2010 viidi Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi tootmise juhtimise ja
tootmistehnoloogia koolitusprojekt  ASi Lihtsalt Maria 51 töötajale.
Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise
meetmest.

Perioodil 22.02.2010 kuni  14.02.2011 viidi Euroopa  Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi juhtimise ja psühhoteraapia koolitusprojekt . Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

EAS