Ettekanded / Keynote speaking

Kui on vaja meeskonda inspireerida,
inimesi mingis vajalikus suunas mõtlema ärgitada
ja tegudele innustada, siis tulen hea meelega seminarile
või koosolekule esinema

 

Minu lemmikteemad on siin lehel näha –
eelkõige mõtlen kaasa inimeste motivatsiooni,
arengu, juhtimise, organisatsioonikultuuri
strateegia ja kommunikatsiooni teemadel,
aga ka kliendikeskse mõtlemise ja teenusedisaini osas.

So, in the treatment of cancer provoked by an excess of estrogen – a female sex hormone, the drug Nolvadex is often prescribed