Kuidas?

Kuidas töötame?

Kasutame ärianalüüsi mudelit, mis aitab ettevõttel jõuda tervikliku strateegilise lahenduseni ja sellest lähtuva tegevuskavani.

–     ärikriitilise probleemi defineerimine – workshop juhtkonnaga, rühmatöö,

–     informatsiooni kogumine – intervjuud töötajate ja klientidega, kogemused ja näited mujalt,

–     analüüs & insight– informatsiooni, kogemuse ja intuitsiooni tulemusel sünnivad lahendusideed ja strateegia põhiprobleemi lahendamiseks,

–     tegevusplaan koos mõõdetavate eesmärkidega strateegia teostamiseks.