Ettekanded / Keynote speaking

Kui on vaja meeskonda inspireerida,
inimesi mingis vajalikus suunas mõtlema ärgitada
ja tegudele innustada, siis tulen hea meelega seminarile
või koosolekule esinema

 

Minu lemmikteemad on siin lehel näha –
eelkõige mõtlen kaasa inimeste motivatsiooni,
arengu, juhtimise, organisatsioonikultuuri
strateegia ja kommunikatsiooni teemadel,
aga ka kliendikeskse mõtlemise ja teenusedisaini osas.