Teenusedisain

Kasulik ja kasutatav

Teenusedisain seob uute teenuste loomisel või olemasolevate arendamisel kliendi vajadustest lähtuva loova mõtlemise ja tootedisainis kasutatavaid töövõtteid. Teenuste disaini eesmärgiks on luua teenuseid, tooteid ja lahendusi, mis on lihtsad ja inimsõbralikud kliendile ning tulusad ettevõttele.

Teenusedisainerid leiavad uudseid kliendist lähtuvaid lahendusi olemasolevatele probleemidele. Probleemilahenduses võetakse aluseks inimeste käitumismustrid ja keskkonnatingimused. Nii kujundatakse teenidusprotsess tagama kliendirahulolu.

Teenusedisain tegeleb väärtuste loomisega läbi kliendikogemuse ja ettevõtte tööprotsesside parandamise. Nii saab ettevõtte meeskond kiiremini ja lihtsamalt teenust osutada ja klient ettevõtte poolt pakutava mugavamalt kätte.

Teenust analüüsitakse kasutajavaates, kaardistades kriitilised puutepunktid kliendiga: tooteinfo saamine, selle mõistmine, kontakti mugavus, teenuse tellimine ja kättesaamine, suhtlemine jne. Teadlikud strateegilised teenusedisaini lahendused aitavad suurendada kliendirahulolu ja  tulusust.

Avaliku sektori teenusedisaini projektist,kus Hede oli disainijuhiks, loe siin

Teadlikud strateegilised teenusedisaini lahendused aitavad suurendada kliendirahulolu ja tulusust. eob loova mõtlemise ja tootedisainis kasutatavaid töövõtteid, mida kasutatakse uute teenuste loomises ja olemasolevate arendamises ja kus on oluliselt lähtutud kliendi vajadustest.
Teenuste disaini eesmärgiks on luua teenuseid, tooteid ja lahendusi, mida iseloomustaks tulusus ettevõttele; lihtsus ja inimsõbralikkus kliendile, looduse säästlikkus ja turvalisus keskkonnale.
Teenuste osutamine ja tarbimine eeldab enamasti kliendi-teenusepakkuja kontakti. Teenused erinevalt toodetest on immateriaalsed, mistõttu  käitumuslikud ja protsessipõhised aspektid, mis puudutavad teenindusprotsessi, tuleb eriti hästi läbi mõelda tagamaks kliendi rahulolu.
Nn. teenuste disainerite ülesandeks on leida uudseid kliendist lähtuvad lahendused olemasolevatele probleemidele. Selleks on mõistlik probleem alguses visualiseerida ja formuleerida võttes algmaterjaliks inimeste käitumismustrid ja neid ümbritsevad keskkonnatingimused.Teenusedisain tegeleb väärtuste loomisega läbi kliendikogemuse ja ettevõtte tööprotsesside parandamise, mis aitavad ettevõtte meeskonnal kiiremini, lihtsamalt ja mugavamalt teenust osutada ja kliendil ettevõtte poolt pakutavat enda jaoks väärtustada.
Miks ettevõttele on vaja strateegilist teenusedisaini?
Ettevõtted, kes ühendavad teadlikult teenusdisainilahendused oma strateegiaga, kogevad klientide suuremat rahulolu ja nõudlust oma teenuste järele parandades nii oma ärieeliseidTeenusedisain tegeleb väärtuste loomisega läbi kliendikogemuse ja ettevõtte tööprotsesside parandamise, mis aitavad ettevõtte meeskonnal kiiremini, lihtsamalt ja mugavamalt teenust osutada ja kliendil ettevõtte poolt pakutavat enda jaoks väärtustada.
Miks ettevõttele on vaja strateegilist teenusedisaini?
Ettevõtted, kes ühendavad teadlikult teenusdisainilahendused oma strateegiaga, kogevad klientide suuremat rahulolu ja nõudlust oma teenuste järele parandades nii oma ärieeliseid.