Töötoad

Teen töötubasid ja koolitusi, mis on kujundatud just organisatsiooni vajadustest
ja eesmärkidest lähtudes.

 

Teen  meeskondade coachingut keeruliste teemade lahendamisel. 

Aitan planeerida ja läbi viia tulemuslikke strateegiapäevi, töötubasid ja pikemaid arenguprogramme,
modereerin seminare ja konverentse.