Teenusedisain

Teenust analüüsitakse kasutajavaates, kaardistades kriitilised puutepunktid kliendiga: info saamine, selle mõistmine, kontakti mugavus, teenuse tellimine ja kättesaamine, suhtlemine jne. Teadlikud strateegilised teenusedisaini lahendused aitavad suurendada kliendirahulolu ja  tulusust.

  • Aitan planeerida ja juhtida kasutajakeskse teenuse arendust. Koolitan meeskondi disainmõtlemise ja teenusedisaini põhimõtetes ja teenusedisaini tööriistade kasutuses.
  • Teemad: teenusedisaini protsess ja tööriistad, kasutajauuringud, kasutajateekonna kaardistus, seotud osapooled, teenuse arendusideed, ideede kaalumine, prototüüpimine ja testimine.

Teenusedisain seob uute teenuste loomisel või olemasolevate arendamisel kliendi vajadustest lähtuva loova mõtlemise ja tootedisainis kasutatavaid töövõtteid.

Teenuste disaini eesmärgiks on luua teenuseid, tooteid ja lahendusi, mis on lihtsad ja inimsõbralikud kliendile ning tulusad ettevõttele.

Teenusedisainerid leiavad uudseid kliendist lähtuvaid lahendusi olemasolevatele probleemidele. Probleemilahenduses võetakse aluseks inimeste käitumismustrid ja keskkonnatingimused. Nii kujundatakse teenidusprotsess tagama kliendirahulolu.

Teenusedisain tegeleb väärtuste loomisega läbi kliendikogemuse ja ettevõtte tööprotsesside parandamise. Nii saab ettevõtte meeskond kiiremini ja lihtsamalt teenust osutada ja klient ettevõtte poolt pakutava mugavamalt kätte.

Kirjutage mulle ja lepime kokku kohtumise


Kirjutage mulle ja lepime kokku kohtumise